PDF Print

Museumdag zeer geslaagd

 

Het streven van de directie van het Museum Catharijneconvent om de band met de kerkelijke achterban aan te halen kreeg vorm in de Oud-Katholiekendag, die zaterdag 28 mei was georganiseerd. Vanaf het middaguur werden de vele aanwezigen (het auditorium zat propvol) vergast op een aantal bijzondere inleidingen.
De bisschop van Haarlem beet de spits af met een beschouwing over ‘tradere’ dat zowel overleveren als verraden kan betekenen en betrok dat op het kerkelijke erfgoed in de bredere zin. Daarna nam René Lugtigheid ons mee in de wondere wereld van 18e eeuwse kostbare modestoffen en het hergebruik daarvan voor het vaak ondergewaardeerde kerkelijk textiel. 
Evelyne Verheggen ging in op de betekenis van de zeer grote oud-katholieke collectie van devotieprenten die in het museum aanwezig is en liet een aantal fraaie voorbeelden zien.
Na een korte rondleiding langs de o.k. topstukken in de vaste collectie, maakte Anique de Kruijf ons deelgenoot van haar speurtocht naar de herkomst van de reliekschat in de Gertrudiskathedraal. Anique popelde om ook de relieken van de andere parochies aan een onderzoek te onderwerpen.
Hans Uytenbogaardt sloot de rij met een boeiende inleiding over de wisselwerking tussen liturgieopvatting en kerkinrichting met als fraai voorbeeld een ellipsvorm met als brandpunten Schrift en Tafel.
Tot slot werd een korte film getoond, die gemaakt werd bij de ‘Handreiking Roerend Erfgoed’. Deze handreiking werd door het museum in samenwerking met de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) ontwikkeld om voorbereid te zijn op de grote toestroom van roerend erfgoed door de vele kerksluitingen in de komende jaren. Conservator Marc de Beyer was een van de leidende mensen bij dit project, met hem werd ook plenair nog wat nagepraat.

De gastvrijheid van het museum werd nog eens onderstreept met een aangeboden glas en een ‘goodiebag’ met daarin ook vrijkaartjes voor het museum.
Grote dank aan directeur Marieke van Schijndel en haar staf. De aanwezigen zullen – zover ze dat niet meer hadden- opnieuw het gevoel gekregen hebben dat het Catharijneconvent ook "ons'' museum is.

De inleiding van mgr.dr. D.J. Schoon: Bewaren of wegdoen - de omgang met erfgoed als theologische keuze.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 mei 2011

 

*