PDF Print

Theologenlezing door Jan Hallebeek Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw

Theologenlezing door Jan Hallebeek

Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw

Woensdag 28 september, 20.00 uur

 

Pastoor Wachtelaar organiseerde tegen de verdrukking in de katholieken in Utrecht. Hij werd na de invoering van de reformatie in de stad de eerste pastoor In de Driehoek. Hoe is dit verlopen, wat was de strijd die hij moest voeren, en wat leert dit ons over godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw, en vandaag? Op woensdag 28 september om 20.00 uur deelt prof. Jan Hallebeek, docent kerkelijk recht aan het seminarie en hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de VU, resultaten van zijn onderzoek over het proces tegen Johan Wachtelaer (1583-1652).

 

Kan onze traditie ook vandaag nog inspireren? De oud-katholieke theologenlezingen 2011/2012 nodigen uit op die vraag in de gaan. Want eenvoudig „ja“ of „nee“ antwoorden gaat niet zo maar. Want: eerst is het nodig, om onze traditie überhaupt te leren kennen!

Docenten en onderzoekers van het Oud-Katholiek Seminarie bieden in het seizoen 2011/2012 een uitstekende kans om dit te doen. Ze doen dit met een serie lezingen over thema’s en personen uit de eigen traditie. Zes stemmen die in kapel en/of kathedrale kerk vaak gehoord zijn, laten van zich horen. Inspirerend of verstoft? Komt luisteren en bepaal uw antwoord zelf! In deze reeks staat de Utrechtse Kerk centraal als bron van een eerlijke katholieke spiritualiteit. We luisteren naar hen die ons zijn voorgegaan en vragen ons af: hoe staan we zelf in deze traditie?

 

Dit beloven verrijkende en verdiepende avonden te zijn, zowel voor wie kort geleden tot onze kerk is toegetreden, als voor wie al langere tijd oud-katholiek is. Maar ook voor allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en het denken van deze bijzondere Utrechtse plek.

 

Deze serie van zes presentaties is georganiseerd door de Culturele Commissie van de kathedrale kerk i.s.m. het Seminarie, en wordt gesponsord door het centrum In de Driehoek. De gespreksleiding is in handen van ds. Hans Uytenboogaardt

 

De avonden zijn als volgt opgebouwd: 19:30 zaal open, koffie, thee 20:00 start lezing 21:00 pauze, koffie, thee, frisdrank. Vragen voor discussie verzamelen 21:20 discussie met inleider o.l.v. discussieleider 22:00 afsluiting, napraten met een glas wijn, 22:30 einde bijeenkomst

*