Goud, wierook en kamelen


Goud, wierook en kamelen

 
Op zondag 8 januari vieren wij om 10.00 uur het feest van Epifanie met schitterende liederen en lezingen en een vrolijke bijdrage van de kinderkerk.
 
Mattheus vertelt in zijn evangelie hoe wijzen uit het oosten de schitterende ster zagen, waardoor zij aan de hand van bijbelteksten op zoek gingen naar een pasgeboren koning in Israël. Mattheus ziet hen als eersten in een lange rij pelgrims die uit alle hoeken en gaten van de wereld opgaan om Christus, het licht, te eren met gebed en wierook. Want eens, zeggen de profeten, zullen alle volken delen in het messiaanse feest. In de vroege kerk werden deze wijzen uit het oosten daarom ook koningen genoemd, omdat het Evangelie gehoord werd in het licht van Jesaja 60: "Volkeren gaan op naar uw licht, konin­gen naar de glans van uw dageraad. ..... Een vloed van kamelen zal u over­dek­ken ... alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen." In de achtste eeuw worden het drie koningen die met ieder een kameel en een cadeautje de drievuldige missie van Jezus als koning, priester en profeet eren: Caspar, Melchior en Balthasar. Vol verwachting op zoek naar het geheim van het leven, knielen deze vreemdelingen neer, met goud, wierook en mirre. 
 
Als teken dat Christus voor ons, de volkeren, een thuis maakt, worden op dit feest in sommige streken de letters CMB met krijt bij de voordeur geschreven. Deze letters staan niet alleen voor Caspar, Melchior en Balthasar, maar ook voor de Latijnse zegenspreuk: "Christus Mansionem Benedicat", in het Nederands: Christus zegene dit huis. Eromheen wordt het jaartal geschreven. Dit jaar ziet er dan als volgt uit: 20 C+M+B 12. Het krijt wordt soms vervangen door een langwerpig papiertje dat ergens in huis kan worden opgehangen. 
 
Kerstbomen en kerststal staan er nog deze zondag, en de kinderen van de kinderkerk doen een kort spel waarin de drie koningen natuurlijk hun rol spelen. Allen van harte welkom!
 

*