Gebed voor de eenheid 2012

Pieterskerk zondag 22 januari 19.30 uur
Gebed voor de eenheid 2012
 
In de Pieterskerk te Utrecht zal op zondag 22 januari om 19.30 uur een oecumenische gebedsdienst worden gehouden in het kader van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Van 15 tot en met 22 januari trekken kerken en gemeenten verbonden in de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie samen op in hun gebed om de eenheid die Gods wil is en Gods gave. Het thema dit jaar is genomen uit 1 Korintiërs 15, 57: winnen met gevouwen handen, en geeft iets weer van de spanning tussen winnen op basis van een menselijke prestatie en het begrip overwinning zoals christenen dat beleven in hun geloof. Dit thema wordt ons aangereikt door een groep christenen uit Polen.
 
Aan de dienst in de Pieterskerk aan het Pieterskerkhof wordt muzikale medewerking verleend door het koor van de Église Wallonne o.l.v. Marina Kaldeway, en organist Rocus van den Heuvel. Deze dienst is georganiseerd door de samenwerkende buurkerken in Utrecht - centrum: Baptistengemeente Silo, de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de Oud-Katholieke parochie, de Remonstrantse gemeente, de vrij-katholieke gemeente, en de Waalse gemeente rond de Pieterskerk.
 
meer...

*