Dubbelkorige Motetten

Dubbelkorige Motetten

Bijzonder vocaal concert in de Gertrudis

Op donderdag 2 februari treedt het Noëma Ensemble Den Haag op in de Utrechtse Ste. Gertrudiskathedraal. De toegang tot dit bijzondere vocale concert o.l.v. Koen van der Meer is vrij; er is een collecte bij de uitgang. Op het programma staan werken van Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Melchior Frank en Josquin des Pres. Van Bach klinken twee van zijn meest volmaakte vocale werken: de dubbelkorige motetten Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225) en Komm, Jesu, komm (BWV 229). Ze zijn een hoogtepunt in de Westerse vocale polyfonie. Toch zijn ze redelijk onbekend. "Hun onbekendheid is te wijten aan het feit dat ze zelden worden uitgevoerd en dit heeft onder andere te maken met hun beruchte moeilijkheidsgraad die vraagt om een topkoor wat doorsnee- of amateuruitvoeringen onmogelijk maakt" (Wikipedia). Van Frank staan delen uit Das Hohe Lied Salomos op het programma, en van Schütz delen uit de Kleine Geistliche Konzerte. Het concert, waarin een korte uitleg van de werken en hun plaats in de traditie als onderdeel is opgenomen, begint om 20.00 uur.

Het Ensemble Noëma is in 2010 opgericht door studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en heeft inmiddels in binnen- en buitenland concerten gegeven.

De oudkatholieke kathedrale kerk van Ste. Gertrudis, gelegen aan het Willemsplantsoen te Utrecht, wil met de geregelde uitvoering van speciale concerten, lezingen en thematische diensten een verbinding leggen tussen cultuur en geloof.

 

*