Middeleeuws Paasdrama - liturgisch spel

Passiespelen kent u wellicht, maar Paasspelen bestaan ook. Het lege graf, ontmoetingen tussen Jezus en Maria Magdalena en de Emmausgangers worden verbeeld en ten gehore gebracht in een uniek liturgisch spel op zaterdag 12 mei in de oud-katholieke kerk in Utrecht.

Het Paasspel van Rijnsburg: een middeleeuws liturgisch drama

Op zaterdag 12 mei zal het Paasspel van Rijnsburg in de Ste Gertrudis worden uitgevoerd door het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst. Het Paasspel van Rijnsburg is een middeleeuws drama waarin de gebeurtenissen rondom de verrijzenis van Jezus worden nagespeeld. In een liturgisch spel wordt het lege graf getoond en worden de ontmoetingen van Jezus met Maria en de Emmausgangers verbeeld. De muziek is eenvoudig en eenstemmig van karakter en gebaseerd op bestaande of speciaal voor dit spel gecomponeerde gregoriaanse melodieën. In bijna heel middeleeuws West-Europa werden liturgische spelen verbeeld en ten gehore gebracht. Het gregoriaanse Paasspel begint om 20.00 uur en de toegang is gratis; collecte bij de uitgang.

Voor een uitgebreidere toelichting op het Paasspel door Peter van de Coolwijk zie zijn artikel op http://www.osg-kortenhoef.nl/arch/pdf2010/16meipaasspel.pdf

*