Dodenherdenking in Utrecht

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) nodigt allen uit voor een vesper in het kader van de Nationale Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2012 om 19:00 uur  in de Pieterskerk. 
Een moment van bezinning rond wat er gebeurde in de jaren ’39 - ’45, maar ook rond de vraag hoe wij vandaag met onze duur bevochten vrijheid omgaan.
Ds. Aline Barnhoorn - emeritus predikant bij de Koninklijke Luchtmacht - zal de vesper leiden. Het orgel wordt bespeeld door Eveline Jansen, en ook een blokfluitduo levert zijn medewerking.
Aansluitend op de vesper vertrekt de stille tocht, onder het luiden van de zware Salvator in de Domtoren, vanaf het Pieterskerkhof door de binnenstad naar het Domplein.
Daar vindt, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij het Vrijheidsmonument. .

*