Oud-katholiek Utrecht

Mei | Duitse Bisschop Matthias Ring preekt 26 mei in Utrecht

Zondag preekt Matthias Ring in de Gertrudiskathedraal. Ring is de bisschop van het katholieke bisdom van oud-katholieken in Duitsland. Hij is met andere bisschoppen en enkele leken-bestuurders van oud-katholieke kerken uit Europa in de Hoogmis van 10.00 uur uitgenodigd, waarin de aartsbisschop van Utrecht voorgaat.

Matthias Ring studeerde theologie aan de universiteiten van Würzburg, Bamberg en Bonn en diende verschillende parochies, waaronder Regensburg. In 2006 promoveerde hij op de rol van de oud-katholieke kerk van Duitsland ten tijde van het nationaalsocialisme. In 2009 verkoos de synode hem als de tiende bisschop van het bisdom, hij werd op 20 maart 2010 tot bisschop gewijd. Zijn zetel staat in de Namen-Jesu Kirche in Bonn. 

De bisschoppen en bestuurders zijn in Nederland voor een vergadering die elke drie jaar plaatsvindt. De Internationale Bisschoppenconferentie van de oud-katholieke Unie van Utrecht (IBC) nodigt leken-bestuurders van de Europese oud-katholieke kerken uit om hen op de hoogte te brengen van de grote lijnen van het beleid van de IBC en zich door hen te laten adviseren. Tot de onderwerpen die op 24 en 25 mei in Amersfoort besproken worden horen onder meer de financiën van de IBC en de internationale oecumenische betrekkingen.

Het blijkt waardevol dat niet alleen bisschoppen, maar ook leken-bestuurders die mede aan de leiding staan van de bisdommen elkaar ontmoeten over nationale grenzen en bisdomsgrenzen heen, om zo aan de verbondenheid tussen de landelijke besturen van de kerken te werken. De vergadering draagt bij aan het minder klerikaal maken van de kerk op bovenlokaal niveau. Zo kan het netwerk van gelovigen groeien rond het hart van de Unie van Utrecht, de IBC.

Dit is de derde keer dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd. De eerste vond zes jaar geleden in Zürich plaats.