Drievuldigheidszondag met viering van 125 jaar vereniging DEL

Image result for drievuldigheidWe zingen op deze eerste zondag na Pinksteren de lof van Hem die gemeenschap is en gemeenschap sticht. Op deze feestdag viert bovendien de parochiële oud-katholieke vereniging Draagt Elkanders Lasten het 125-jarig bestaan. De dienst is voorbereid met leden van DEL, die na afloop een receptie geeft. Iedereen is van harte welkom. In de dienst is kinderkerk voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Piet van der Steen is organist en het kathedraal koor zingt o.l.v. Eveline M. Jansen. 

*