Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen

Oud-Katholiek is misschien wel het meest verwarrende vaandel in het veelkleurige landschap aan Nederlandse kerkgenootschappen, zeker voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Het roept het beeld van gestold verleden op en in heimwee gevangen devoties. De Oud-Katholieke Kerk zet juist de deuren wijd open voor de tekenen van de tijd. Getrouwde priesters, vrouwen in het ambt, erkenning van het homohuwelijk – de Oud-Katholieke menukaart kent weinig taboes.

Een eigentijdse kerk dus die daarvoor haar legitimatie zegt te vinden in het onverdeelde christendom van de eerste eeuwen. En een eigenwijze kerk die drie eeuwen geleden ontstond uit het verzet van stugge kaaskoppen tegen het besluit van Rome om Nederland tot missiegebied te verklaren en ons land los te maken van de normale kerkelijke, bisschoppelijke structuren. Dan kiezen we toch gewoon onze eigen bisschop! Wat de Oud-Katholieken betreft was er van een nieuwe kerkstichting geen sprake; zij zagen het als de doorstart van een filiaal dat met sluiting werd bedreigd.

Lees verder op nd.nl: https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/947407/oud-katholieken-bieden-je-een-glimp-van-de-kerk-van-morgen?fbclid=IwAR3n4DEEk7Bt-rBZ5smxBBMJdXaqyVrFZOFihwOu8GKaBjaZoqYr5q4Svho

*