Zalig Pasen

Vandaag wijdde ik in een lege kathedraal de paaskaars voor dit jaar. Alleen echtgenoot Hervy was bij mij om wat foto’s te maken.


 

In deze eenzaamheid, op de vooravond van Pasen voelde ik mij diep verbonden met de Verrezene, tot wiens dienst ik gewijd ben. Ook voelde ik mij verbonden met de parochie, alle mensen die noodgedwongen het feest van Pasen thuis moeten vieren. Pasen met de gezinsleden of alleen, thuis op de bank voor de TV om de kerkdienst mee te maken.
Ik hoop van harte dat ieder die op deze manier Pasen meeviert zich ook verbonden weet met de Verrezene en met de gemeenschap die zijn Naam draagt: Christenen.
Het feest van Zijn verrijzenis laat zich niet wegdrukken door de coronacrisis. Dat feest geeft ons hoop en verlangen om eens, al is het op de jongste dag, in zijn Licht te mogen verkeren.

 

CHRISTUS IS VERREZEN, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!

 

De pastoors Joke en Paul, de pastoraal assistenten en het kerkbestuur wensen u een Zalig Pasen.

*