Overzicht van de vieringen tot en met 25 april

Onderstaand het overzicht voor de komende tijd van de vieringen vanuit de Gertrudiskathedraal.
Zoals al eerder gemeld: Alle vieringen worden gestreamd via het YouTube kanaal van de kathedraal.

U wordt van harte uitgenodigd mee te vieren!
Meer informatie onder het schema.

Datum

Viering

Tijd

Opmerkingen

2 april

Dienst van Goede Vrijdag

19.30

Viering hier
Liturgieboekje hier

3 april

Paaswale

21.00

Viering hier
Liturgieboekje hier

4 april

Pasen

10.00

Viering hier
Liturgieboekje hier

11 april

Beloken Pasen

10.00

Viering hier

Liturgieboekje hier

18 april

Derde Zondag van Pasen

10.00

Viering hier

Liturgieboekje hier

25 april

Vierde Zondag van Pasen

10.00

Viering hier

Liturgieboekje hier

Al bij de eerste lockdown hebben de bisschoppen een aantal tips gegeven voor het thuis meevieren.

Die kunt u hier nalezen.

Voor elke viering is een liturgiewijzer beschikbaar. Die kunt u hier downloaden.
Daar staat ook uitleg en informatie over hoe u het YouTube kanaal kunt vinden, en hoe u zich kunt abonneren.

Met het oude gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk.
In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,

vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

*