Palmzondag

Komende zondag 28 maart is het Palmzondag.
De tweede Palmzondag waarop we niet bij elkaar kunnen komen.
Geen uitreiking van palmtakken, geen extra aandacht voor de kinderen.
Niet samen het begin van de Goede Week beleven.
Het is jammer, we zullen het missen, maar het is helaas niet anders!
Wel is er uiteraard ook deze zondag, net als alle vieringen van de komende weken, een livestream uitzending.
Voor precieze tijden en de liturgieboekjes kijkt u hier.

Aanstaande zondag zullen tijdens de Palmzondag viering de palmtakken gewijd worden.
De kerk is daarna open op

Zondag 28 maart van 11.45 tot 15.00
en op maandag 29 maart van 15.00 tot 17.00
Dan kunt u een gewijde palmtak halen, en uw eventueel bestelde huispaaskaars meenemen.
Voor de overige dagen dat de kerk open is, kijkt u hier.
Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerkt te komen, of niemand hebt die een palmtak voor u mee kan nemen,  kunt u contact opnemen met een van de pastoors of iemand van het kerkbestuur.

We wensen u een gezegende opgang naar Pasen!

*