Een rijmbrief aan Ste Gertrudis

Dag Ste Geerte,

heilige, zeer te

beminnen!

Hier is Uw kluis,

hier liep ik binnen,

hier kwam ik thuis.


Ik groet het licht,

een glans op Uw gezicht.

Het kijkt door de ramen,

het valt met ons samen,

we worden als woorden

in een gedicht.


Wat ik hier hoorde,

wat ik hier vind?

Dat ik een kind

van God zal wezen,

zij het een oud kind,

zij het een stout kind…


Hoor! Je leest ons voor!

Het is poëzie

van dichters die

zijn onderwezen

door geest en vuur.

Gezegend het uur


dat ik hier ben

en alles herken

die taal en heel

dat ritueel,

tekens, gebaren

die wij bewaren


al zoveel jaren

thans en voortaan,

van ja tot amen.

Wij die hier kwamen,

onthoud onze namen

ook als onze tijd is vergaan.


Willem Barnard

 

*