Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Begintijd 25 november 2018 10:00

Eindtijd 25 november 2018 11:15

Viering van de zondag van de voleinding.

*