Voorjaarsgemeentevergadering

Begintijd 22 mei 2019 19:30

Eindtijd 22 mei 2019 21:30

Alle leden en gastleden van de parochie zijn uitgenodigd mee te denken over het beleid van het kerkbestuur. De stukken liggen plm. twee weken tevoren achterin de kerk.

*