Ontslapen van de H. Maria, Moeder Gods

Begintijd 18 augustus 2019 10:00

Eindtijd 18 augustus 2019 11:15

Gezongen viering van de Eucharistie van het feest van de tenhemelopneming van Maria, de moeder van de Heer (verplaatst van 15 augustus), medepatrones van de parochie. Na afloop koffiedrinken in de Driehoek. Allen hartelijk welkom!

*