Derde zondag van de Advent

Begintijd 15 december 2019 10:00

Eindtijd 15 december 2019 11:15

Viering van de derde zondag van de Advent. Aansluitend: Advenstmaaltijd t.b.v. onze Najaarsactie voor de Ter Haar Romeny stichting, die steun geeft aan ex-gedetineerden.

*