Klooster- en wandeltocht in en om abdij Lilbosch

Begintijd 9 juli 2020 11:00

Eindtijd 11 juli 2020 14:00

Kennismaking met het monastieke leven van de Trappisten door een paar dagen mee te deinen op het gebeds- en werkritme van deze monniken. (Lees verder ...)

*