Kerstconcert van het Pulse ensemble

Begintijd 20 december 2020 16:00

Eindtijd 20 december 2020 17:00

Pulse zingt deze middag een aantal rond ca 1500 geschreven liturgische gezangen uit een mis voor de (4e zondag) van de advent. Liederen waarin de aankondiging van de geboorte van Jezus en de verwachting van de wederkomst des Heren met elkaar verweven zijn. Pulse zingt deze middag een aantal rond ca 1500 geschreven liturgische gezangen uit een mis voor de (4e zondag) van de advent. Liederen waarin de aankondiging van de geboorte van Jezus en de verwachting van de wederkomst des Heren met elkaar verweven zijn. Voor dit concert geldt: Reserveren vereist. Mail naar: gertrudis.cultuur@okkn.nl onder vermelding van naam, aantal gasten binnen hetzelfde huishouden en telefoonnummer. (Lees verder ...)

*