Vier de Goede Week en Pasen mee!

In de Gertrudiskathedraal vieren we de Goede Week en Pasen met rijk ritueel. Allen - van welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond ook - zijn hartelijk welkom te komen ontdekken wat wij vieren. Met groene takken en palmpaasstokken, met olie, water en vuur, onder het kruis en achter het licht aan, met oude en nieuwe gezangen, en bovenal in brood en wijn gedenken we onze dood en ons leven, de opgang van duisternis naar het licht, met Jezus Christus, onze Heer.

Palmzondag 14 april

De dienst begint met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna eren we met onze groene takken de koning, voor wie we ‘Hosanna’ zingen en ‘Geeft ere de Here’. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van deze Passiezondag, waarin we onder meer de Lukaspassie horen. Het koor zingt twee gedeelten uit The Crucifixion van John Stainer.

 

Chrismamis 17 april

De Oliewijding is een feestelijke dienst met vertegenwoordigers uit het hele bisdom, en uit de oecumene, waarin de aartsbisschop de heilige oliën wijdt: het heilig chrisma en de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen. Een feest van het samen kerk zijn met pastorale focus. Met koor- en samenzang en naderhand ontmoeting in De Driehoek. Aanvang 19.30 uur, allen welkom.

 

 

Witte donderdag 18 april

Op donderdag 18 april om 19.30 uur vieren we staande in een kring om het altaar de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen ‘op de avond voordat hij werd overgeleverd’. Vanaf het Gloria van deze dienst tot aan het Gloria van de Paaswake zwijgt het orgel. Na de communie brengen we het sacrament over naar het rustaltaar, en wordt onder het bidden van Psalm 22 de altaarbekleding weggenomen. We gaan in stilte heen.

 

Goede Vrijdag 19 april

De dienst om 15.00 uur, het uur dat Jezus stierf, is een uur met lezingen, gezangen en gebeden, en met een eenvoudig ritueel rond het kruis.

In deze dienst horen we de Passie volgens Johannes, zingen we passieliederen en vereren we het kruis, dat de kerk wordt binnengedragen en als centraal teken wordt opgesteld. Onder het kruis bidden we voor kerk en wereld. Wie wil, kan er een bloem bij leggen en/of knielen.

 

Paaswake 20 april

Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de Paaswake. Deze begint dit jaar om 20.30 uur buiten, voor de kerk, rond een vuur waaraan we de nieuwe Paaskaars AD 2019 ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in. Aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat, ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we oude verhalen van Israël, hernieuwen we onze doopbeloften en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Tijdens het Gloria van de Mis begint het orgel weer te spelen, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees! Een vreugdevol feest – allen heel hartelijk uitgenodigd mee te vieren!

 

Paaszondag 21 april

Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met paasliederen voor gemeente en koor. Drie gelovigen hopen deze ochtend tot onze kerk - en parochiegemeenschap toe te treden. Voorganger en predikant is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen.

Paastijd

De vreugdevolle Paastijd duurt tot en met Pinksteren. Meer informatie rond de vieringen vindt u op de tweewekelijkse nieuwsbrief, waarop u een digitaal abonnement kunt nemen via nieuwsbriefskz@gmail.com.

*