DENKEN IN DE DRIEHOEK 2015 – 2016: HEILIG ?!

en Quasimodolezing

DENKEN IN DE DRIEHOEK 2015 – 2016: HEILIG ?!

 

16 maart, 20.00 uur: Heilige klanken: kan muziek “heilig” zijn?

Waarom werkt muziek? Waarom wordt je er al dan niet door geraakt? Muziek kan je openen voor het hogere, het heilige. Daar is iedereen het wel over eens – toch? Maar welke muziek? En welk “heilige” is er bij welke muziek in het spel? Het maakt nogal een groot verschil: niet iedere muziek wordt als heilig ervaren en zeker niet elk heilige is hetzelfde. En wat zegt het over het “heilige” dat het met muziek geassocieerd wordt?

Na een korte introductie door de vaste avondvoorzitter Marco Derks zal organist Piet van der Steen op het orgel van de kathedrale kerk een orgelwerk ten gehore brengen. Daarna gaan we naar de kapel voor de lezing en het respons, gevolgd door koffiepauze en discussie met de zaal.

Erik Heijerman is referent op deze avond. Heijerman studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit Utrecht, en klavecimbel aan het Brabants Conservatorium. Hij werkte jarenlang bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, en is nu als wiskundeleraar verbonden aan het Instituut Blankestijn te Utrecht. Muzikaal gezien is hij actief in de kerkmuziekpraktijk van de Domkerk te Utrecht. Hij publiceert en geeft regelmatig lezingen over muziekfilosofie.

De respons komt van dr. Mattijs Ploeger. Hij is rector van het Oud-Katholiek Seminarie en daar tevens docent systematische theologie en liturgiek (waarnemend). Ploeger publiceerde over de relatie tussen liturgie (inclusief de muziek), spiritualiteit en theo­lo­gie. Hij doet dit ook vanuit zijn eigen ruime ervaring als kerkmusicus (organist) en priester. Naast zijn wetenschappelijke werk is hij aangesteld als assisterend pastor van de oud-katholieke St. Agnesparochie in Egmond-aan-Zee.

De avonden beginnen om 20.00 uur, vooraf is er koffie vanaf 19.30 uur, en na 22.00 uur een drankje in de foyer. Allen welkom, toegang gratis!

Organisatie: Culturele Commissie van de Gertrudiskathedraal i.s.m. de leerstoel voor oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht (prof. dr. Peter-Ben Smit)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quasimodolezing

Donderdag 31 maart, 19.30 uur, In de Driehoek.

Emeritus Aartsbisschop van Uppsala, K.G. Hammar (Kerk van Zweden) spreekt over de mystiek van Dag Hammerskjold. Het VTE zal enkele getoonzette teksten van Hammerskjold ten gehore brengen.

U kunt zich via internet opgeven voor deze bijzondere avond. Hoe, dat verneemt u nog via de Nieuwsbrief. De toegang voor de avond is tien euro.

De Quasimodolezing is een initiatief bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de 2de zondag van Pasen, zondag Quasimodo. Met de lezing worden thema's die in de (oud-) katholieke traditie een belangrijke rol hebben gespeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekenis voor de actuele situatie van geloof en kerk. Een internationaal bekend specialist geeft zijn of haar visie op het thema, waarop twee andere deskundigen in het kort reageren. Aansluitend is er gelegenheid tot gedachtewisseling met het publiek.

 

Agenda in PDF download hier

*