Tiende Quasimodolezing


Thema: MOEDIG LEIDERSCHAP - Mystiek en politiek
bij Dag Hammarskjöld.  

Door zijne hoogwaardige
excellentie K.G. Hammar, emeritus aartsbisschop van
Uppsala, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van
Lund. Coreferaat door mw. Carola J. Schouten, lid van
de Tweede Kamer voor de ChristenUnie.
Als intermezzi worden teksten van Hammarskjöld
gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v.
Hanna Rijken. De Quasimodolezing is een initiatief
van onze kerk, bedoeld voor allen die zich betrokken
voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige
samenleving. De lezing vindt plaats rond de tweede
zondag van Pasen, zondag 'Quasimodo'. Donderdag 31
maart om 19.30 uur in het centrum In de Driehoek.
Opgave en betaling via okkn.nl.

*