Vriendinnen en vrienden gezocht voor het Oud-Katholiek Seminarie!

Theologie is er voor iedereen – en gaat iedereen wat aan. Het Oud-Katholiek Seminarie zet zich daarom voor een brede verpreiding van theologische kennis en inzichten in. Als lezer van De Oud-Katholiek dit blad merkt u dit: regelmatig verschijnen er artikelen van docenten en onderzoekers van het seminarie in. Misschien bezoekt u ook lezingen van docenten, heeft u als toehoorder of student colleges aan het seminarie gevolgd, leest u de verdere publicaties van docenten, of nam u deel aan de seminariedag of de summer school.

Er gebeurt dus veel en veel mensen profiteren ervan, veel mensen dragen het seminarie en zijn docenten ook een warm hart toe. Dat is een mooie situatie. Toch kan wat goed gaat, nog beter, juist omdat het zoveel mensen interesseert. Het netwerk van geïnteresseerden is nu namelijk erg informeel. Dit heeft als nadeel heeft dat informatie over activiteiten geïnteresseerden niet altijd op tijd bereikt. Ook is er weinig gelegenheid om het seminarie bij zijn werk te ondersteunen. Allebei is jammer. Een vriendenkring biedt een oplossing. Het is een eenvoudige structuur die iedereen die zich voor het seminarie interesseert de kans biedt tijdig informatie te krijgen – en iedereen die het seminarie en zijn werk van belang vindt, gelegenheid heeft dit te ondersteunen.

Als vriendin of vriend van het Oud-Katholiek Seminarie krijgt u regelmatig informatie over het seminarie, waaronder het jaarverslag, een persoonlijke uitnodiging voor de seminariedag, en uitnodigingen voor lezingen en presentatie van docenten. Door uw lidmaatschap geeft u uitdrukking aan uw betrokkenheid en ondersteunt het Seminarie met een bijdrage van EUR 30,- per jaar, bedoeld ter ondersteuning van de publieksactiviteiten van het seminarie.

Wilt u zo vriendin of vriend van het Seminarie worden? Neemt u dan contact op met prof. dr. Peter-Ben Smit, p.b.a.smit@uu.nl.

Christendom, te antropocentrisch voor de ecologie? lees verder

In het kort

U krijgt: de vriendschap van het Oud-Katholiek Seminarie, uitgedrukt in regelmatige informatie, uitnodigingen, en korting op het volgen van colleges als toehoorder.

U geeft: uw vriendschap en betrokkenheid, materieel uitgedrukt in een bijdrage van EUR 30,- per jaar.

*