Denken in de Driehoek 2018

Denken in de

 

Driehoek 2018

De serie Denken in de Driehoek 2018 heeft als thema: MACHT.

Alle avonden vinden plaats in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht.

Woensdag 24 januari 2018: Politieke macht

Spreker: De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen (VVD).

Met voorafgaand een algehele inleiding op het thema 'macht' door Theo van Willigenburg in een vraaggesprek met Ruben van de Belt (jurist, organisatiekundige en theoloog, actief voor de ChristenUnie).

Politici en bestuurders lijken wel machtig, maar hun bewegingsruimte is vaak veel kleiner dan we denken. Hoeveel macht heeft bijvoorbeeld een burgemeester? Hoe verhoudt macht zich tot autoriteit? En hoe is het gesteld met de 'macht van het volk'? Wat zijn in onze tijd de mogelijkheden en de bedreigingen voor onze democratie, ook (of vooral) op lokaal niveau?

Sinds 1 januari 2014 is Jan van Zanen burgemeester van Utrecht. Op dit moment heeft hij wegens ziekte tijdelijk het werk tijdelijk neergelegd. De burgemeester hoopt rond de jaarwisseling weer aan de slag te kunnen. „Ik zie er naar uit u vanaf januari weer te begroeten.” We wensen hem kracht en sterkte toe en een voorspoedig herstel.

Woensdag 21 februari 2018: Media en macht

Sprekers: Pauline Weseman (journalist, docent aan de School voor de Journalistiek en religiewetenschapper, en parochiaan van Utrecht) en Tom Mikkers (programmamaker, daarvoor algemeen secretaris van de Remonstranten, bekend van de 'Mijn God …' campagne).

Journalisten ontkennen graag dat zij macht hebben ("de media doen slechts verslag"), maar het is niet voor niets dat dat vrije journalistiek soms gerekend wordt tot de vierde staatsmacht in een democratie (naast de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht). Op welke wijze oefenen journalisten invloed uit? Hoe organiseer je nieuws en wat is de rol (en de macht) van zogenaamde nieuwe media?

Woensdag 21 maart 2018: Macht over het leven

Sprekers: Jean-Jacques Suurmond (theoloog, schrijver, Trouw – columnist, supervisor) en Nienke Nieuwenhuizen (medisch specialist ouderengeneeskunde, voorzitter Virenso, en voorzitter kerkbestuur parochie Hilversum).

Zowel aan het begin als aan het einde van het leven hebben we, dankzij voortschrijdend medisch kennen en kunnen, steeds meer beheersmacht gekregen. Dat is een zegen, maar het kan ook een vloek zijn. Welke bezwaren kleven er aan een cultuur waarin leven en levensgeluk steeds meer iets is wat we organiseren in plaats van dat we het ontvangen?

Woensdag 18 april 2018: Kennis en macht

Sprekers: Prof. dr. Wim Janse (voormalig decaan VU Godgeleerdheid en voormalige vice-rector VU) en Nathanael Korfker (student Wijsbegeerte, lid studentenraad Geesteswetenschappen VU).

Waar ooit afkomst of grondbezit het dominante goed was, lijkt nu kennis het meest kostbare bezit. Kennis geeft veel macht, maar kennis is (zoals elk dominant goed) zeer ongelijk verdeeld, zowel nationaal als globaal. Is democratisering van kennis nodig en is dat ook mogelijk? En is het voor de wetenschap gunstig of ongunstig dat steeds meer wetenschapsgeld bij een kleine elite van topwetenschappers terechtkomt?

Het avondprogramma:

19.30 uur: Inloop met koffie

20.00 uur: Sprekers en open publieksdiscussie

21.30-22:00 uur: Borrel en ontmoeting

Organisatie: de culturele commissie van de Gertrudiskathedraal i.s.m. de leerstoel oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van de oud-katholieke kerken) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht (prof. Peter-Ben Smit).

De toegang is vrij, allen welkom!

*