Aram: Uitdagingen voor christenen in het Midden-Oosten

Eén van de internationaal meest toonaangevende kerkleiders van onze tijd houdt binnenkort een publiekslezing in Utrecht als gast van onze kerk. Zijne Heiligheid Aram I, Catholicos van het Grote Huis van Cilicië. zal op 2 oktober spreken over actuele uitdagingen voor kerken en christenen in het Midden-Oosten.

Als voormalig moderator van de Wereldraad van Kerken heeft de Armeens-Orthodoxe aartsbisschop een enorme ervaring opgebouwd in de interreligieuze dialoog en het oecumenische werk aan vrede en verzoening. Op dit moment bekleedt hij functies in de Raad van Kerken van het Midden-Oosten.

In zijn lezing bespreekt Z.H. Aram de situatie van christenen in het Midden-Oosten en benadrukt hij hun maatschappelijke bijdrage in heden en verleden. Hij zal ingaan op de grote uitdagingen waarmee kerken vandaag worden geconfronteerd, gezien hun minderheidspositie, groeiende emigratie en grotere politieke druk. Volgens Z.H. Aram hebben kerken de plicht om lokaal te werken aan een vreedzaam en respectvol samenleven met de islam. Hij roept moslimleiders en westerse politici op om te pleiten voor een blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten.

Catholicos Aram komt naar Nederland voor een officiële ontvangst door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Joris Vercammen. De oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht, waarvan de Aartsbisschop van Utrecht voorzitter is, voeren al enige jaren vriendschappelijke bilaterale gesprekken met de Armeense Kerk. In deze gesprekken staat het samen nadenken over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Omdat veel Armeniërs in het Westen wonen, ontwikkelen standpunten in deze Kerk zich anders dan in veel andere Orthodoxe kerken. Van oud-katholieke zijde zijn onder meer prof. dr. Peter-Ben Smit en de Zwitserse oud-katholieke bisschop dr. Harald Rein (als voorzitter) lid van de gespreksgroep. Tijdens zijn driedaagse bezoek aan ons land zal Z.H. Aram deelnemen aan enkele sessies van deze groep, diverse kerkleiders en politici ontmoeten, en wordt hij ontvangen door de Libanese ambassadeur.  

Typisch voor zijn Armeense Kerk is dat deze voor een flink deel een gelovige en etnische gemeenschap in ballingschap is. Dat is het gevolg van de door Turkije gepleegde genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvoor velen op de vlucht sloegen. De bisschopszetel van Cilicië staat sindsdien in Libanon.

De lezing van Z.H. Aram, getiteld “The Challenges Facing the Christian Communities in the Middle East”, begint om 20.00 uur in congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht. Voorafgaand om 19.00 uur zijn allen welkom de oecumenische Vespers in de Gertrudiskathedraal mee te vieren, waarin hij mee voorgaat. Tussendoor is er ontvangst met koffie. De toegang is gratis, opgave is niet nodig.

 

Woensdag 2 oktober 2019, 19.00 uur Vespers, 19.30 uur Koffie, 20.00 uur Publiekslezing

Gertrudiskathedraal en congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen, Utrecht

Viering en lezing zijn openbaar en gratis toegankelijk

*