Aartsbisschop van Utrecht met emeritaat

De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. dr. Joris A.O.L. Vercammen (66) gaat per 11 januari 2020 met emeritaat. Dat laat hij weten in een brief aan pastores en parochianen van zijn bisdom. De aartsbisschop schrijft dat met zijn terugtreden ruimte wordt geschapen een solide basis voor de toekomst te leggen. “Ik heb duidelijk een richting gewezen vanuit de overtuiging dat we als oud-katholieken een belangrijke bijdrage te leveren hebben aan de toekomst van de oecumene en van de Kerk,” aldus Joris Vercammen.

Het collegiaal bestuur van de kerk betreurt de beslissing van de aartsbisschop. "Hij heeft twintig van zijn beste jaren aan onze kerk gegeven in zijn functie van aartsbisschop. Wij zijn hem dankbaar voor zijn enorme inzet om de kerk over het voetlicht te brengen", aldus de bisschop van Haarlem, Dick Schoon. "Hij had oog voor andere manieren van kerk-zijn en wilde onze kerk bedding bieden voor nieuwe vormen van christelijke presentie."

Aartsbisschop Joris Vercammen (geb. 14-10-1952) werd op 11 maart 2000 gekozen en op 1 juli daaropvolgend in de Dom te Utrecht tot bisschop gewijd. Als aartsbisschop van Utrecht geeft hij niet alleen leiding aan zijn bisdom, maar is hij tevens voorzitter van de Unie van Utrecht, het verband van zeven oud-katholieke kerken in Europa.

Joris Vercammen heeft zich als aartsbisschop intensief ingezet voor de oecumenische toenadering van de christelijke kerken en voor het zoeken naar verbinding tussen religies en bevolkingsroepen in ons land. Hij maakt deel uit van diverse oecumenische verbanden in ons land, en is ook lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Jarenlang is hij actief betrokken bij ‘In Vrijheid Verbonden’ waarin vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen zich gezamenlijk presenteren. Hij maakt zich daarin sterk voor een tolerante en democratische samenleving waarin religies een inspirerende rol spelen.

De aartsbisschop zal zijn ambt op 11 januari 2020 neerleggen tijdens een eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal te Utrecht. Na die datum wordt het bestuur van het bisdom waargenomen door het Metropolitaan Kapittel, dat ook verantwoordelijk is voor het kiezen van een nieuwe aartsbisschop. Die verkiezing vindt binnen zes weken plaats door de geestelijken samen met lekenvertegenwoordigers van het aartsbisdom.

Vercammen wil zich in de komende jaren naast zijn gezin en persoonlijke relaties toeleggen op studie en toerusting op vlak van spiritualiteit en pastorale aandacht voor mensen. “Daarvoor ben ik ooit priester geworden en dat geeft me tot op vandaag veel vreugde.

*