Nieuwsbrief Jaargang 9, nummer 19

Beste lezer,  

Op de website www.utrecht.okkn.nl (vieringen-nieuwsbrieven) is de digitale versie van de nieuwsbrief, jaargang 9, nummer 19 geplaatst.

 

U kunt de nieuwsbrief en liturgiewijzer downloaden via deze -->NIEUWSBRIEF-LINK<--. 

Ook is er een nieuwe uitgave van de landelijke nieuwsbrief. Deze kunt u downloaden via de -->LANDELIJKE NIEUWSBRIEF-LINK<--. 

De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen (66), heeft vandaag zijn voornemen kenbaar gemaakt om op 11 januari 2020 terug te treden als aartsbisschop in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Dat laat de aartsbisschop weten in een brief (KLIK HIER VOOR DE BRIEF) aan pastores en parochianen van het bisdom Utrecht en de gehele Oud-Katholieke Kerk. Daarin schrijft bisschop Vercammen dat met zijn terugtreden ruimte wordt geschapen een solide basis voor de toekomst te leggen. “Ik heb duidelijk een richting gewezen vanuit de overtuiging dat we als oud-katholieken een belangrijke bijdrage te leveren hebben aan de toekomst van de oecumene en van de Kerk, met een grote K.”

Het bestuur van de kerk betreurt de beslissing van de aartsbisschop. "Hij heeft twintig van zijn beste jaren aan onze kerk gegeven in zijn functie van aartsbisschop. Wij zijn hem dankbaar voor zijn enorme inzet om de kerk over het voetlicht te brengen", aldus bisschop Schoon. "Hij had oog voor andere manieren van kerk-zijn en wilde onze kerk bedding bieden voor nieuwe vormen van christelijke presentie."

Bisschop Joris Vercammen (geb. 14-10-1952) werd op 12 maart 2000 gekozen en op 1 juli daaropvolgend tot bisschop gewijd. Als Aartsbisschop van Utrecht geeft hij niet alleen leiding aan zijn bisdom maar is hij tevens voorzitter van ‘de Unie van Utrecht’, een verband van zeven oud-katholieke kerken in Europa.

Hij heeft zich als aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk intensief ingezet voor de oecumenische toenadering van de christelijke kerken en voor het zoeken naar verbinding tussen religies en bevolkingsroepen in ons land. Zo maakt hij niet alleen deel uit diverse oecumenische verbanden in ons land maar is hij ook lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken en actief betrokken bij ‘In Vrijheid Verbonden’ waarin vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen zich gezamenlijk presenteren en zich sterk willen maken voor een tolerante en democratische samenleving waarin religies hun inspirerende rol kunnen spelen.

Bisschop Vercammen zal zijn ambt op 11 januari 2020 neerleggen tijdens een eucharistieviering in de Sint Gertrudiskathedraal te Utrecht. Na die datum wordt het bestuur van het bisdom waargenomen door het Metropolitaan Kapittel, dat ook verantwoordelijk is voor het kiezen van een nieuwe aartsbisschop. Die verkiezing vindt binnen zes weken plaats door de geestelijken samen met lekenvertegenwoordigers van het aartsbisdom.

Vercammen wil zich in de komende jaren naast zijn gezin en persoonlijke relaties toeleggen op studie en toerusting op vlak van spiritualiteit en pastorale aandacht voor mensen. “Daarvoor ben ik ooit priester geworden en dat geeft me tot op vandaag veel vreugde.

Met vriendelijke groet
 

redactie Nieuwsbrief

*