Francicus en de Sultan: klokken luiden voor vrede

Op vrijdag 4 oktober 2019 luiden wij om 14.00 uur de klokken, net als honderden kathedralen en kerken wereldwijd. Daarna houden we een kort gebed om vrede en verzoening. Allen welkom.

Op deze feestdag van de H. Franciscus van Assisi, op het moment van het vrijdaggebed van de moslims, om St. Franciscus' verlangen waar te maken, om de belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken....

Want 800 jaar geleden ontmoetten St Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een bijzondere ontmoeting. Door Franciscus gastvrij te ontvangen doorbrak Malek Al-Kamil het heersende vijandsbeeld. Te midden van het oorlogsgeweld kwam het tot een vredevolle ontmoeting tussen beide mannen.

Ook in onze tijd is er nood aan bruggenbouwers, aan mensen die elkaar de hand reiken. In heel het land zullen op vrijdag 4 oktober om 14.00 uur klokken luiden. In de deelnemende kerken en kloosters wordt dan ‘De Lofzang op de allerhoogste God’ gebeden, een gebed van Franciscus van Assisi, gebaseerd op de 99 Schone Namen uit de Islam. In de moskeeën worden deze 99 Schone Namen gebeden en zullen imams in hun vrijdagpreek naar de ontmoeting verwijzen. Wereldwijd doen in 15 landen al bijna 600 kerken, moskeeën en scholen aan de actie mee;

Deze dag roept de franciscaanse beweging ons op om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil.

 

 

*