Bisschoppen gaan voor in online vieringen

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven. 

Als onderdeel daarvan zullen de komende zon- en feestdagen, tot en met de eerste zondag van Pasen, de aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, samen eucharistie vieren vanuit de oud-katholieke kerk van de H. Georgius in Amersfoort. De bisschoppen worden bijgestaan door een organist en een cantor.

Op de zondagen van Pasen tot en met Pinksteren en op Hemelvaartsdag zal één van de bisschoppen voorgaan, geassisteerd door een pastoor uit het andere bisdom en door een organist en een cantor. 


Vieringen

De vieringen zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken. Via een link op de website van de landelijke kerk, krijgt u toegang tot de livestream. Daar vindt u een dag van tevoren ook het liturgieboekje voor de viering.

U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken, ook op uw digitale TV. Door hierte klikken, komt u bij het YouTube kanaal van de Oud Katholieke Kerk van Nederland.
Wij hopen dat velen van u meevieren om zo gestalte te geven aan de gemeenschap van de kerk, die zich verbonden door de heilige Geest voorbereidt op de viering van Pasen.

Tips voor het meevieren van een online eucharistieviering

 

Collecte

In deze vastentijd collecteren we voor het Bethunehuis, een opvanghuis in Hong Kong voor migrantenvrouwen die in hun werksituatie geestelijk of lichamelijk misbruikt werden. In het Bethunehuis worden ze opgevangen en krijgen ze tijdelijk onderdak en juridische hulp. Ook dit huis wordt door de coronacrisis flink getroffen. We nodigen u van harte uit een gift voor hen over te maken op: NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland onder vermelding van ‘collecte 22 maart – Vastenactie 2020’.
(Zie ook: https://www.okkn.nl/pagina/2540/maart_-_vastenactie).
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 

Goede Week

De vieringen in onze kerken tijdens de Goede Week en met Pasen zijn afgelast. Er worden voorbereidingen getroffen voor online vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Paasmorgen. Nadere informatie daarover komt zo spoedig mogelijk beschikbaar.

*