Wijding Palmtakken 2020

De wijding van de palmtakken vond dit jaar plaats op zaterdag 4 april j.l. Hoe anders dan in alle voorgaande jaren en dit allemaal vanwege de maatregelen rondom het Corana-virus. In een korte plechtigheid werden de palmtakken gezegend, met wijwater besprenkeld en bewierrookt. De korte plechtige wijding kunt u onder het kopje 'Vieringen' beluisteren.
Veel parochianen en gastleden hadden zich per e-mail of anderszins aangemeld een palmtak te mogen ontvangen. Na afloop van de viering werden de palmtakken ingepakt in zakjes en voorzien van een groet van het pastorale team.

De takjes worden thuis bezorgd door een aantal vrijwilligers.

Hosanna de Zoon van David.
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.
Koning van Israël.
Hosanna in de hoge!

*