Protocol coronamaatregelen en gebruiksplan Gertrudiskathedraal

We zijn dankbaar dat de verruiming van de 'corona' maatregelen ook ruimte biedt om het kerkelijke leven weer op te starten. Om dit op een goede en veilige manier te kunnen doen, zijn maatregelen genomen. Deze vindt u in het OKKN Protocol Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving. Daarnaast heeft de Oud-Katholieke Parochie van Utrecht een gebruiksplan gemaakt voor de Gertrudiskathedraal. Dit gebruiksplan vindt u hier.
 
Implicaties

De implicaties van de anderhalvemetersamenleving zijn voor ons als kerk niet gering. Het aantal mensen dat bij een viering aanwezig kan zijn is flink beperkt. Daarom zullen we van tevoren moeten selecteren wie er komen kan. Er zijn vrijwilligers aangewezen om de orde te bewaken. Dit alles voelt als een pastoraal ongenadige opdracht en het is in tegenspraak met wie en wat we ten diepste als kerk zijn: een open gemeenschap die mensen liefdevol in Gods grenzeloze genade wil laten delen. Toch moeten we deze maatregelen nemen. We kunnen niet anders dan met besloten bijeenkomsten de veiligheid en gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk waarborgen. Alleen op die manier kunnen we elkaar weer ontmoeten om samen te vieren. 
 
Aanmelden
Meer informatie over hoe u zich aan kunt melden voor de vieringen vindt u hier

*