Allerheiligen/Allerzielen

Dertig mensen in de Allerheiligen/Allerzielen viering, dan moeten er misschien wel veel mensen teleurgesteld worden….

De pastores overwegen om dit jaar op zaterdag 31 oktober een extra viering Allerheiligen/Allerzielen aan te bieden.
Aanvang 19.00 uur.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij vieringenokpu@gmail.com.
Later deze week krijgt u dan bericht.

*