Nogmaals het vastenproject

Op deze plaats willen we nogmaals het vastenproject voor de stichting Present onder uw aandacht brengen. Naast de wekelijkse landelijke collecte voor geldelijke ondersteuning is er ook vraag naar samen iets doen voor mensen die het zelf niet kunnen door armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement.We zoeken parochianen die een paar uur willen investeren in een project in de stad Utrecht. Diaconaat in de meest praktische zin van het woord: omzien naar elkaar! Graag zien we uw aanmelding om een paar uur de handen uit de mouwen te steken tegemoet! Mail naar Jet.van.Hasselt@hetnet.nl

Er zijn twee type projecten: sociale projecten zoals koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen en praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

In 2019 hebben 2 groepen parochianen aan een project meegedaan. Het gaf veel voldoening om samen iets aan te pakken en er een ander mee van dienst te kunnen zijn. Dingen aanpakken die anders blijven liggen, en zo mensen weer perspectief geven. Je werkt altijd in een groepje en goede wil is belangrijker dan kennis en ervaring. Samen redden we het wel om een project goed ten einde te brengen!

*