Kinderkerk

NIEUWS UIT DE KINDERKERK
 

Kinderkerk

Elke zondag buiten de zomervakantie zijn alle kinderen welkom bij de kinderkerk en (in samenwerking met de ouders zelf) de kinderopvang. Na het gebed van de dag gaan we met een kaars voorop naar onze eigen ruimte, en we komen terug aan het einde van de communie om een zegen te ontvangen.We zingen en bidden, horen een verhaal en maken een knutsel of spelen een spel.

Namens de kinderkerkleiding, Elly Jonkers

 

Plechtige verkondiging van het Evangelie op Epifanie (Driekoningen). De drie koningen staan met hun gaven op de plek waar gemeenteleden normaal brood, water, wijn en de collecte aanbieden. En de levende Maria lijkt wel wat op haar latere afbeelding op het Pinksterschilderij. En ja, ook de Ster had een microfoon nodig.

*