De Oud-Katholieke Schola cantorum

De Schola cantorum van het aartsbisdom Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is een mannenschola, verbonden aan de Kathedrale kerk van Ste. Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht. De Schola staat onder leiding van Piet van der Steen.

De Oud-Katholieke kerk is een liturgievierende gemeenschap met als centraal moment de eredienst op de zondagmorgen. Ten behoeve van de actieve betrokkenheid van de gemeente bij de viering is zij al vroeg (± 1910) overgegaan tot het Nederlands in de liturgie.

De Schola beoefent om dezelfde reden naast het oorspronkelijke Latijnstalige ook het Nederlandstalige gregoriaans.

De Schola levert medewerking aan bijzondere vieringen in de Gertrudiskathedraal, en is beschikbaar om in een oud-katholieke kerk elders in het bisdom of in andere kerk een dienst te zingen.

Wat is gregoriaans?

Gregoriaans is de oudst bekende vorm van westerse muziek. Het is zuiver vocale, eenstemmige, liturgische muziek. Het wordt gezongen door mannen of vrouwen. Het ontstond in de eerste eeuwen van onze jaartelling in de eredienst van de vroeg­christelijke kerk. Het maakte gedurende tien eeuwen via mondelinge overlevering een grote ontwikkeling door. In de periode van 900 tot 1100 zijn de handschriften ontstaan, die tot in onze tijd zijn overgeleverd.

Het gregoriaans verspreidde zich over Europa via kloostergemeenschappen en `scholae cantorum', `zangscholen' of koren, die alleen het gregoriaans beoefenden en een `uitstralende' werking hadden. Na een periode van verval ontstond in de 19' eeuw een restauratiebeweging vanuit de Franse abdij Solesmes. In de laatste ± dertig jaar kreeg deze beweging weer een belangrijke impuls door het opnieuw bestuderen en interpreteren van de oude handschriften (semiologie).

 

Ook in onze tijd en in ons land zijn diverse `scholae cantorum' actief, die alleen gregoriaans zingen en ook vaak aan een kerkgemeenschap zijn verbonden.

Meedoen?

Het meezingen in een schola cantorum stelt bepaalde voorwaarden. Je hebt een redelijke stem en je houdt van zingen. Je bent kerkelijk Meelevend, dan wel je kunt je inleven in de sfeer en de symboliek van een liturgie en in de `tekst en uitleg' van een kerkelijke gemeenschap.

De Oud-Katholieke Schola cantorum repeteert om de maandag van 19.30 tot 21.00 uur in de Kathedraal aan het Willemsplantsoen.

*